ASP.Net’ te UnobtrusiveValidationMode Hatası ve Çözümü

Bugün sizlere ASP.Net 4.5 ile uygulama geliştirirken, Texbox’ larda Validation işlemleri yapmak için kullandığımız CompareValidator kontrolü kullanımında karşılaştığımız hatayı ve çözümünü anlatacağım.

CompareValidator: TextBox’ lara girilen değerleri, CompareValidator’ ün özelliği olan, Operator’ e göre (Equal, DataTypeCheck vs) karşılaştırma ve doğrulama yaptığımız bir kontroldür. Bu bir, sayısal değer girilmiş mi girilmemiş mi kontrolünün yanı sıra, herhangi bir siteye üye olurken ki şifre girişlerinde şifre tekrarlarının uygunluğunu ve uyuşumunu kontrol etmek için de kullanılır.

Peki bu kontrolün kullanımında ASP.Net 4.5 ta karşılaşacağımız hata şu şekilde olacaktır:


‘/’ Uygulamasında Sunucu Hatası. ——————————————————————————–

WebForms UnobtrusiveValidationMode, ‘jquery’ için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor. Lütfen jquery (büyük/küçük harfe duyarlı) adında bir ScriptResourceMapping ekleyin.   Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.InvalidOperationException: WebForms UnobtrusiveValidationMode, ‘jquery’ için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor. Lütfen jquery (büyük/küçük harfe duyarlı) adında bir ScriptResourceMapping ekleyin.

Kaynak Hatası:

Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Yığın İzleme:

[InvalidOperationException: WebForms UnobtrusiveValidationMode, ‘jquery’ için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor. Lütfen jquery (büyük/küçük harfe duyarlı) adında bir ScriptResourceMapping ekleyin.]    System.Web.UI.ClientScriptManager.EnsureJqueryRegistered() +2171326    System.Web.UI.WebControls.BaseValidator.RegisterUnobtrusiveScript() +10    System.Web.UI.WebControls.BaseValidator.OnPreRender(EventArgs e) +9576177    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +83    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +168    System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +168    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +974

——————————————————————————– Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.0.30319.18033


Çözümü ise çok basit:

Hemen web.config dosyasına giderek configuration ın içerisine şu kodları yerleştirmeniz gerekiyor:


<appSettings>
<add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="none"/>
</appSettings>

Sitenizi tekrar çalıştırdığınızda eğer başka hatalarınız yok ise çalışacaktır.

Görüşmek üzere..